BOLIGDAG 2014 - HVORDAN SKABER VI BLANDEDE BYKVARTERER?

Hjem
04. november 2014
Sted: 
SBI, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen nedsatte i marts 2013 tænketanken ”2025 BYEN – Fællesskabet og det gode liv”. Tænketanken blev stillet spørgsmålet: ”Hvordan bibeholder, udvikler og styrker vi den danske tradition for fokus på fællesskabet i udviklingen af vores byer?” Tænketanken afleverede rapport og anbefalinger til ministeren i foråret 2014.

I samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sætter SBi’s Boligdag i år fokus på den del af tænketankens anbefalinger, der vedrører den voksende segregering.

Debatdagen er delt op i to halvdele. Første del vil belyse reelle fordele ved at udvikle den blandede by. I anden del giver branchens aktører og politikere respons på Tænketankens anbefalinger. Der sluttes af med paneldebat.

Program: 

Før pausen: Om Tænketanken Byen 2025, om dens særlige fokus på den segregerede by og om den reelle betydning af byernes sociale opdeling.

13:00 – 13:15 Ankomst
13:15 – 13.30 Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter: Det videre arbejde med anbefalingerne i Tænketankens rapport.
13:30 – 13.50 Claus Bech-Danielsen, Formand for Tænketanken Byen 2025: Tænketankens arbejde og anbefalinger om blandede bykvarterer
13:50 – 14:10 Anne Skovbro, Direktør for økonomiforvaltningen,Københavns Kommune: Den mangfoldige by som vækstdriver
14:10 – 14:30 Lars Olsen, forfatter: Segregeringens skygge – manglende social mobilitet
14:30 – 14:50 Birgitte Mazanti, Leder af Center for Boligsocial Udvikling: Tryghed og naboskab i den blandede by
14:50 – 15.15 Pause – kaffe og forfriskninger


Efter pausen: Respons på Tænketankens anbefalinger: Hvilke veje kan benyttes i opgøret med den segregerede by, og hvordan kan tænketankens rapport bringes i anvendelse?

15:15 – 15:30 BORGMESTEREN, Steen Christiansen, Borgmester, Albertslund Kommune
15:30 – 15:45 FORVALTNINGEN, Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune
15:45 – 16:00 DEN ALMENE BYGHERRE, Bent Madsen, adm. Direktør, Boligselskabernes Landsforening
16:00 – 16:15 PROJEKTUDVIKLEREN, Jørgen Nue Møller, bestyrelsesformand Kuben Byg A/S
16:15 – 17.00 Panel og debat

Pris: 
Gratis
Tilmelding: 

Tilmelding senest d. 27. oktober ved at sende en e-mail til acj@sbi.aau.dk

Kontakt: 

acj@sbi.aau.dk

Samarbejdspartnere: 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter