FLYTNINGER VED OPLØSNING AF PARFORHOLD

Hjem

I denne rapport præsenteres en registerbaseret analyse af samtlige par, der flyttede fra hinanden i 2002. Boligforhold før og efter skilsmissen analyseres i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable, og rapporten omhandler problemstillinger som midlertidige boliger, samt hvem af parterne der, ud fra en boligbetragtning, kan karakteriseres som vindere og tabere. I rapporten refereres desuden kort til en kvalitativ interviewundersøgelse omkring bolig og skilsmisse, der er udført parallelt med registeranalysen.