IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

ÆLDRES MOBILITET PÅ BOLIGMARKEDET I VÆKST- OG STAGNATIONSOMRÅDER

Hjem

Projektets formål er at undersøge, hvilke forskelle der er på ældres flytteønsker i vækst- og stagnationsområder, og hvilke forskelle der er på ældres faktiske flytninger i stagnations- og vækstområder. Endvidere at undersøge hvilke konkrete virkemidler udvalgte kommuner i stagnations og vækstområder bruger i deres boligpolitik, for at gøre det lettere for de ældre, som ønsker at flytte, at få opfyldt deres flytteønsker.

Størstedelen af de ældre, som overvejer at flytte, gør det fordi de gerne vil have en mindre og mere tilgængelig bolig end den nuværende. I den udstrækning det lykkes for dem at indfri deres flytteønsker, stiger boligmobiliteten, og yngre generationer kommer til i den kæde af flytninger, der sættes i gang. Der er imidlertid ofte nogle barrierer, der bevirker, at de ældre alligevel er tilbageholdende med at flytte, når det kommer til stykket.

I et netop afsluttet projekt om ældres boligmobilitet har AKF og SBi analyseret, hvilke faktorer der generelt henholdsvis hæmmer og fremmer, at ældre danskere kan få realiseret deres flytteønsker. Dataene, som omfatter interviews med og registeroplysninger om ca. 8.000 ældre, vil i dette projekt blive brugt til at analysere forskellene mellem vækst- og stagnationsområder.

Resultaterne sammenholdes med analyser af den faktiske boligpolitik overfor de ældre i udvalgte kommuner i henholdsvis stagnationsområder og vækstområder.

Emneord

Boligkarriere, Boligmarked, Vækstcentre og yderområder

Faser

  1. Udvælgelse af vækst- og stagnationsområder: Definition og udvælgelse af vækst- og stagnationsområder (koordineret af projektområde 3)
  2. Dataanalyse: Baseret på udtræk fra Database til ældreforskning i Danmarks Statistik/AKF analyseres regionale, kommunale forskelle mellem vækst- og stagnationsområder i ældres flytteønsker og flytninger. 
  3. Interview i kommuner: Udvælgelse af kommuner i vækst- og stagnationsområder til interview om den lokale boligpolitik og planlægning, med særligt henblik på ældres boligforhold.
  4. Sammenfattende analyse og rapportering: Det indsamlede materiale analyseres og der udarbejdes artikler til dansk og international formidling.

Tidsplan

Ad. 1) Udvælgelse af vækst- og stagnationsområder: Gennemføres april 2005. 
Ad. 2) Dataanalyse: Gennemføres maj - august 2005. 
Ad. 3) Interview i kommuner: Gennemføres september - november 2005. 
Ad. 4) Sammenfattende analyse og rapportering: Gennemføres oktober 2005 - september 2006. 

Bevilling

477.000 kr.