FRA NUTIDENS TIL FREMTIDENS PARCELHUSE

Hjem

Denne undersøgelse er gennemført for at kortlægge fremtidens efterspørgsel i forhold til parcelhusetsom bolig. Rapportens fokus er, hvad nuværende beboere i parcelhuse efterspørger og fremtidigebeboere vil efterspørge af kvaliteter i husene. Dertil kommer hvor mange og hvem, der vilefterspørge boligformen parcelhus. 

Rapporten konkluderer, at parcelhuset er kommet for at blive. Folk elsker at bo i det. Det er kun blandt udvalgte arkitekter, byplanlæggere og naturaktivister, at parcelhuset har et dårligt image.

Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Center for Bolig og Velfærd, så længe lager haves.