AFSLUTTET SPECIALE

LIVET I OG MED GLASHUSE

Hjem

Projektet er udarbejdelsen af et speciale med tilknytning til Institut for Antropologis centerprojekt: Boligen i tid og rum. 

Projektet tager udgangspunkt i de mange nye, transparente glashuse, som i de senere år er opført både til bolig- og kontorformål. Projektet vil i denne sammenhæng undersøge, hvilke forestillinger og praksisser, der knytter sig til brug af transparente bygninger i byen, med fokus på forholdet mellem privat og offentligt rum.

Projektet vil endvidere analysere, hvorfor en så stor del af den nye arkitektur er gennemsigtig, ved at relatere den aktuelle arkitekturæstetik til en bredere samfundsmæssig kontekst.

Projektets empiri stammer fra tre udvalgte boligbebyggelser: Schifters Kvarter på Holmen, Thorsen-husene på Indiakaj og Jutlandiahus i Havnestaden, samt tre arbejdspladser: Nykredit på Kalvebod Brygge, HK Danmark på Ny Tøjhusgrunden og Accenture i Kalkbrænderihavnen.

Projektet sigter mod at bevidstgøre arkitekter og byplanlæggere om, hvordan den transparente arkitektur påvirker - og er udtryk for - sociokulturelle forhold og forandringer. 

Emneord

Arkitektur, Boligens betydning

Faser

  1. Litteraturstudier og oparbejdning af det empiriske materiale: Gennemgang af teori og udformning af forskningsspørgsmål. Systematisering og sortering af det indsamlede empiriske materiale fra de seks bebyggelser. 
  2. Analyse og teoriudvikling: Med udgangspunkt i den teoretiske litteratur gennemføres analysen af det empiriske materiale. Udarbejdelse af papers til efteråret 2005s boligforskningsseminarer. 
  3. Sammenskrivning af specialet 
  4. Artikelskrivning og formidling: Der udarbejdes en international og en dansk artikel, og der etableres pressekontakt.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier og oparbejdning af det empiriske materiale: Gennemføres juli-august 2005. 
Ad. 2) Analyse og teoriudvikling: Gennemføres september-december 2005. 
Ad. 3) Sammenskrivning af specialet: Gennemføres december 2005 - februar 2006. 
Ad. 4) Artikelskrivning og formidling: Gennemføres februar - marts 2006. 

Bevilling

80.000 kr.