MIDTVEJSKONFERENCE OM BOLIG OG VELFÆRD

Hjem
23. januar 2008

Center for Bolig og Velfærd afholdt midtvejskonference om Bolig og Velfærd onsdag den 23. januar 2008 på CSS. 

Til konferencen er udgivet en artikelsamling: Bolig og Velfærd. Udvalgte artikler og papers fra Center for Bolig og Velfærd 2005-2007. Hans Kristensen (red.). 
Artikelsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Centersekretær Anne-Lise Schulze Andersen, mail: alsa@soc.ku.dk, eller på telefon: 35 32 45 05. Publikationen er gratis.

Overheadpræsentationer fra Midtvejskonferencen kan hentes nedenfor:

Bolig i tid og rum. Enfamiliehuset i antropologisk perspektiv
v. Lektor Inger Sjørslev, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Attraktive enfamiliehusområder
v. Seniorforsker Hedvig Vestergaard, Statens Byggeforskningsinstitut

Situationsbestemte byboliger - boliger til skiftende leveformer
v. Institutleder Peder Duelund Mortensen, Institut for Planlægning, Kunstakademiets Arkitektskole

Debatudspil: at skabe hjem i lejeboligen
v. Adm. direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark

Hvad får os til at vælge ejerbolig eller lejebolig?
v. Lektor Morten Skak, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet

Privat boligudlejning. En overset boligsektor på vej mod afregulering
v. Seniorforsker Hans Skifter Andersen, Center for Bolig og Velfærd, Københavns Universitet

Byggegrundsprojektet
v. Professor Peter Bogason, Mandag Morgen A/S

Boligpolitik og planlægning - nye opgaver og roller for stat og kommune
v. Forskningschef Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut

Boliger og byudvikling
v. Sekretariatschef Birgit Donslund, Teknik og Miljø, Aarhus kommune