NSBB NORDISK FORSKERSEMINAR 2005

Hjem
27. oktober 2005
Sted: 
Gilleleje Kursuscenter

Transformationen af de Nordiske velfærdsstater - betydning for by- og boligpolitikken.

Forskerseminaret blev afholdt den 27.-28. oktober 2005 på Gilleleje Kursuscenter.

Formålet med seminaret var at by- og boligforskere, samt forskere om velfærdsstatens udvikling, ville benytte lejligheden til udveksling af informationer om igangværende forskningsprojekter - også gerne om projekter i en tidlig idéfase. Med seminaret var det ønsket at kunne styrke det faglige netværk mellem både yngre og ældre by- og boligforskere. 

Ved spørgsmål, kontakt arrangørgruppen:
· Hans Kristensen, hk@sociology.ku.dk, tlf. +45 3532 4507
· Gertrud Jørgensen, gej@kvl.dk, tlf. +45 3257 0293
· Thorkild Ærø, tka@sbi.dk, tlf. +45 4574 2261