AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

DEN PRIVATE UDLEJNINGSSEKTORS ROLLE OG VILKÅR PÅ BOLIGMARKEDET

Hjem

Formålet med dette projekt er for det første at udvikle økonomisk teori for et marked af udlejningsboliger baseret på den internationale forskningslitteratur. Hvilke forhold er væsentlige for efterspørgslen og udbudet af udlejningsboliger? Desuden gennemføres en teoretisk analyse af de mulige virkninger ved en prisregulering.

For det andet skal belyses, hvilken rolle private udlejningsboliger spiller på det danske boligmarked. Hvad er det for nogen boliger, og hvilke grupper i samfundet anvender disse boliger på hvilket tidspunkt i boligkarrieren? Hvilken sammenhæng er der med de øvrige dele af markedet - andelsboliger, almene boliger og ejerboliger?

For det tredje skal projektet skaffe ny viden om, hvem der investerer i private udlejningsboliger og hvorfor. Hvordan ser investorerne på reguleringens ulemper og eventuelle fordele? Er der forskelle mellem de store byer og udkantsområderne?

Emneord

Boligmarked, Boligtyper, Boligøkonomi

Faser

  1. Litteraturstudie af den internationale forskningslitteratur og arbejde med teoridannelse om udlejningsmarkeder og regulering.
  2. Registeranalyse af den private udlejningssektors rolle på boligmarkedet i forskellige dele af landet
  3. Analyse af, hvem der investerer i den private udlejningsmasse og hvorfor. Til belysning af investorernes motiver og af den økonomiske udvikling gennemføres en internetsurvey blandt et udtræk af udlejere. 

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier: Gennemføres forår 2006. 
Ad. 2) Registeranalyse: Gennemføres september 2006-december 2006. 
Ad. 3) Survey blandt udlejere: Gennemføres i 2007.

Bevilling

698.000 kr.

Projektleder

Hans Skifter Andersen

Personale

Morten Skak, Niels Nannerup

Afrapportering

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi.

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse.