IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

TILFLYTNING OG BOSÆTNING I UDKANTSOMRÅDER

Hjem

Der er i stigende grad fokus på landets yderområder, som er præget af, at fraflytningen er større end tilflytningen, at en del af bygningsmassen er ubeboet og forfalder, hvor der er mangel på arbejdspladser, hvor skoler nedlægges og hvor der sker andre nedskæringer i den offentlige service. Alligevel sker der en tilflytning til disse områder og der er i mange kommuner fokus på spørgsmålet om bosætning, som en vej til fremtidig udvikling.

 

Projektet har fokus på bosætning og tilflyttere, for at finde forklaringer på, at man vælger at flytte og bosætte sig i et yderområde. I projektet undersøges, hvem der vælger at flytte, hvorfor de vælger at flytte og hvilke forventninger de har til deres nye bosted og bosætningsområde. Et centralt tema i projektet, er tilflytternes forventninger forud for flytningen og oplevelsen af den måde de bliver modtaget på i lokalområdet samt andre forhold, som er vigtige for trivslen. Det drejer sig både om boligtilbuddet, den kommunale service, naboernes velkomst, integration i lokalområdet og forventninger og realiteter i forhold til eksisterende tilbud af forskellig art bl.a. fritid, kultur, indkøb mv.    

Emneord

Boligmarked, Boligpolitik, Vækstcentre og yderområder

Faser

  1. Litteraturstudier: Teoretisk forarbejde og opsamling på danske og internationale studier om a) årsager til yderområders udvikling og b) tilflytning og bosætning.
  2. Fokusgruppeinterview med tilflyttere.
  3. Interview med udvalgte kommuner vedr. bosætningsstrategier
  4. Analyser: tilflytning, bosætning og integration i lokalområder.
  5. Formidling af resultater i danske fagblade samt internationale fagtidsskrifter.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier: Gennemføres juli-december 2005. 
Ad. 2) Etablering af registerdata: Udarbejdes i juli-september 2005. 
Ad. 3) Survey: Skema udformes i efteråret 2005 og interview gennemføres i foråret 2006. 
Ad. 4) Analyser: Analyserne gennemføres i 2006. 
Ad. 5) Seminarer: Formidlingsseminarerne gennemføres 2007.

Bevilling

753.000 kr.

Projektleder

Helle Nørgaard

Personale

Thorkild Ærø, Hans Skifter Andersen