RAPPORTER

Hjem

Sortér efter: Emne Forsker Årstal


Arkitektur

Fokus på de meget ældre 75+

Housing in Denmark

Ideas about housing : Arkitektkonkurrencernes boligløsninger.

Learning from the summer house

Boligens betydning

Befolkningens boligønsker

Boligliv på tværs af grænser. Antropologiske perspektiver på danskeres ferieboliger i Spanien, Italien og Thailand

Flygtninge og indvandrere i den almene boligsektor

Flytninger ved opløsning af parforhold

Forskningsbehov på boligområdet

Housing in Denmark

Ned på jorden. En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet

Rundt om Webergrillen. Den danske parcelhusforstad i aktuel dansk kunst og litteratur set i et geokritisk perspektik

Sommerhuse i Danmark. Hvem har dem og hvordan bruges de?

Tegn der overskrider. Bedre boligforhold for flygtninge/indvandrere i almene boligbyggerier.

Boligkarriere

Aleneboendes boligbehov: En kvantitativ analyse af husstande bestående af én person

Boligliv på tværs af grænser. Antropologiske perspektiver på danskeres ferieboliger i Spanien, Italien og Thailand

Flytninger ved opløsning af parforhold

Fokus på de meget ældre 75+

Kristensens bolighistorie

Boligmarked

En forhandlet løsning - En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Når teltpælene rykkes op. Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi.

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse.

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Boligpolitik

En forhandlet løsning - En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark

Flygtninge og indvandrere i den almene boligsektor

Tegn der overskrider. Bedre boligforhold for flygtninge/indvandrere i almene boligbyggerier.

The Hidden Politics of a Haunted Sector, Retrenchment in Danish Housing Policy 2001-2009

Boligtyper

Aleneboendes boligbehov: En kvantitativ analyse af husstande bestående af én person

Boligliv på tværs af grænser. Antropologiske perspektiver på danskeres ferieboliger i Spanien, Italien og Thailand

Byboliger i forandring. Etablering af nye byboliger i den eksisterende bygningsmasse

Fokus på de meget ældre 75+

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Housing in Denmark

Hverdagslivets kritik: Økosamfund i Danmark. Ph.D.-afhandling

Learning from the summer house

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi.

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse.

Sommerhuse i Danmark. Hvem har dem og hvordan bruges de?

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Boligøkonomi

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi.

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse.

Vækstcentre og yderområder

Når teltpælene rykkes op. Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren