AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

ALENEBOENDES BOLIGBEHOV

Hjem

En stadig større del af den danske befolkning bor alene, og 'singlerne' er i stigende grad kommet i fokus i forbindelse med boligbyggeriets udvikling. Men det giver ikke mening at samle denne beboergruppe under én fælles betegnelse. Bag de mange én-personers husstande gemmer sig en broget masse af beboere. Der er tale om beboergrupper, der har forskellige økonomiske forudsætninger og forskellige hverdagsliv - og som dermed også stiller forskellige krav og har forskellige ønsker til deres bolig.

Projektet skal gennem kvantitative såvel som kvalitative analyser skabe et reelt billede af 'singlerne' og deres boligbehov.
Det skal kortlægges, hvilke forskellige grupperinger begrebet 'singler' dækker over - hvem er singlerne? Hvor mange er de? Hvor og hvordan bor de? Det skal endvidere undersøges, hvilke særlige boligbehov, der kendetegner de forskellige grupperinger. Endelig skal der laves forslag til strategier - boligpolitiske, arkitektoniske og planlægningsmæssige - for dækning af singlernes boligbehov.

Emneord

Boligens betydning, Boligkarriere, Boligtyper

Faser

  1. Teoretisk forarbejde: Gennemgang af tidligere gennemførte danske og udenlandske undersøgelser, samt teorier om singlelivet og den tilhørende boligsituation i det sen-moderne samfund. 
  2. Kvantitative analyser: Denne delanalyse baseres på udtræk og behandling af oplysninger fra centrale registre. Resultatet er et kvantitativt overblik over singlernes situation.
  3. Kvalitative interviews: Et antal singler fra de udpegede grupperinger vil blive udvalgt til kvalitative interviews. Formålet med disse interview er at kortlægge singlernes reelle boligsituation, deres boligbehov og deres boligdrømme.
  4. Strategiske analyser: Der konkluderes med forslag til strategier - boligpolitiske, arkitektoniske og planlægningsmæssige tiltag - for dækning af boligbehovet for den voksende andel af singler. 
  5. Afsluttende formidling: Der afsluttes med et konference-paper. Der uarbejdes artikler til dansk og international formidling.

Tidsplan

Ad. 1) Teoretisk forarbejde gennemføres februar-april 2008.
Ad. 2) Kvantitative analyser gennemføres april-juli 2008. 
Ad. 3) Kvalitative interviews gennemføres september 2008 - februar 2009. 
Ad. 4) Strategiske analyser gennemføres marts-april 2009. 
Ad. 5) Afsluttende formidling juni-oktober 2009.

Bevilling

418.000 kr.

Projektleder

Claus Bech-Danielsen

Personale

Kirsten Gram-Hanssen