HOUSING AND PLANNING: CHANGING ROLES FOR STATE AND MUNICIPALITIES

Hjem

Efter anden verdenskrig blev staten stærkt involveret i boligpolitikken, som blev set som et essentielt element i opbygninen af velfærdssamfundet.

Selvom boligpolitikken overordnet set har været en succes, er der fortsat problemer på det danske boligmarked: markante prisstigninger på ejerboliger og social og etnisk segregering af boligmassen.

Siden regeringsskiftet i 2001, hvor en borgerlig regering overtog magten, er der sket et skifte i boligmarkedet, idet regeringen besluttede at nedlægge boligministeriet. Det har betydet, at en række opgaver, der før blev håndteret på statsniveau, nu er lagt ud til kommunerne.

Derfor kan det forventes, at de nye og stærkere kommuner gradvist kommer til at styrke deres indflydelse på boligpolitikken.