IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

NYE STRØMNINGER I BOLIGBYGGERIET

Hjem

Normative forandringer opstår som følge af den kulturelle og samfundsmæssige udvikling. Det giver sig udslag i nye tendenser i boligbyggeriet. Voksende velstand, nye livsformer, ændrede forhold mellem privat og offentligt, nye familiemønstre og nye relationer mellem hjem, arbejde og fritid stiller eksempelvis nye krav til boligbyggeriet. Det kan aflæses i arkitekters boligprojekter såvel som i beboernes brug og af deres bolig.

Projektet skal kortlægge og diskutere aktuelle strømninger og nye tendenser i boligbyggeriet. Det vil blive undersøgt, hvilke boligidealer og hvilke forestillinger om et hverdagsliv, der aktuelt præger boligbyggeriets arkitektoniske udvikling, og det vil blive undersøgt, hvilke konkrete boligformer, der tegner sig i nye toneangivende boligprojekter. Med det formål vil nye europæiske boligprojekter blive analyseret. Det vil blive vurderet, hvilke kvaliteter, der prioriteres i disse boligprojekter, og der vil blive givet bud på boligbyggeriets fremtidige udvikling. 

Emneord

Arkitektur, Boligens betydning, Boligtyper

Faser

  1. Samfundsteoretiske studier: Teorier vedrørende aktuelt hverdagsliv og aktuel samfundsudvikling analyseres og vurderes for deres mulige indflydelse på boligers udformning og indretning. 
  2. Kortlægning af tendenser i aktuelle boligprojekter: Parallelt med de samfundsteoretiske studier foretages en søgning i internationale arkitekturtidsskrifter, boliglitteratur samt på Internettet efter boligprojekter, der svarer på teserne fra de samfundsteoretiske studier.
  3. Valg af tematiske cases: En række cases til belysning af de identificerede tematikker fra 1) og 2) udvælges. 
  4. Registrering og analyse af cases: De udvalgte boligbebyggelser registreres og analyseres. Analyserne vil fokusere på forskellige skalatrin og zoner i de udvalgte boliger (fx boligens indplacering i omgivelserne, boligens udearealer, værelser, køkken og opholdsrum). 
  5. Tematiserede casebeskrivelser: Der laves tematiserede beskrivelser af aktuelle tendenser i boligbyggeriet, som blandt andet belyser de idealer om livsform, familiemønster og hverdagsliv, der ligger til grund for de enkelte boligers udformning. 
  6. Formidling: Der vil i løbet af projektet blive formidlet til den danske fagpresse og til dansk og international konference i form af papers. 

Tidsplan

Ad. 1) Samfundsteoretiske studier gennemføres januar-april 2008
Ad. 2) Kortlægning af tendenser i aktuelle boligprojekter gennemføres marts-juni 2008. 
Ad. 3) Valg af tematiske cases gennemføres juni-august 2008
Ad. 4) Registrering og analyse af cases gennemføres september 2008 - april 2009. 
Ad. 5) Tematiserede casebeskrivelser gennemføres maj-oktober 2009 
Ad. 6) Formidling gennemføres oktober-december 2009. 

Bevilling

498.000 kr.

Projektleder

Claus Bech-Danielsen

Personale

Kirsten Gram-Hanssen, Peder Duelund Mortensen