IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

MARKEDSORIENTERING OG ORGANISATIONSUDVIKLING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

Hjem

Forskningsprojektet vil undersøge reformbevægelser i den danske almene boligsektor, som er udsat for et reformpres både fra den siddende regerings side og fra de sociale og etniske problemer i sektoren. Det er projektets grundantagelse, at en omfattende rationalisering af virksomhedsstrukturen presser sig på. På denne baggrund skal projektet undersøge hvilke organisatoriske og kulturelle forandringsprocesser der præger boligorganisationerne i retning af øget deregulering, markedsorientering, rationalisering og professionalisering. Projektet vil følge og analysere forandringsprocesserne i udvalgte boligorganisationer med fokus på strategisk ledelse, organisationsudvikling og forandringerne i de strukturelle betingelser i sektoren, herunder europæiseringens betydning for den almene boligform.

Emneord

Boligpolitik, Boligtyper

Faser

  1. Litteraturstudier om internationale erfaringer med omstillingen af de sociale boligsektorer i europæiske lande 
  2. Indledende kvalitative interviews med nøglepersoner fra udvalgte boligorganisationer
  3. Generel analyse af strukturelle forhold med betydning for den almene boligsektor samt case-studier af udvalgte boligorganisationer
  4. Teoriudvikling primært vedrørende netværksteori, organisations- og innovationsteori 
  5. Dialog med centrale aktører inden for den almene boligsektor 
  6. Rapportering i form af artikler.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier gennemføres i 2006-2007
Ad. 2) Indledende kvalitative interviews gennemføres i 2006. 
Ad. 3) Generel analyse samt casestudier gennemføres i 2006-2007. 
Ad. 4) Teoriudvikling gennemføres 2007-2008. 
Ad. 5) Dialog med centrale aktører gennemføres i 2007 og 2008. 
Ad. 6) Rapportering om hele projektet.

Bevilling

564.000 kr.

Projektleder

Lars A. Engberg