VÆKSTCENTRE OG YDEROMRÅDER

Hjem
Hvilke områder oplever en nettotilstrømning af indbyggere? Hvilke flaskehalse på boligmarkedet fører det til? Og hvad skal kommunerne gøre? Hvordan imødegår kommuner og regioner med negativ befolkningstilvækst og overskud af boliger problemerne på de lokale boligmarkeder?
På denne side:
- Forskerinterviews

- Forskningsprojekter
- Rapporter
- Papers og artikler
Portrætfoto af Helene Hjort Oldrup på metrostation

Bolig både i byen og på landet
Fortællingen om, hvordan tusindvis af mennesker flytter fra byens mørke lejligheder til lys, luft og grønne områder i forstaden er en klassiker i dansk bolighistorie. Den skarpe adskillelse mellem by og land var dengang en realitet. Men forandring er på vej. HELENE OLDRUP rejste til Måløv og videre til Solstriben på Amager for at besøge nybyggerne der. Alle talte de om at bo både tæt ved byen og på landet.

Sommerhus i klitlandskab

En ny hjemlighed
Ideen om, hvad et sommerhus er, kan i Danmark føres tilbage til 1800-tallet, hvor borgerskabet flyttede på landet om sommeren for at komme væk fra den travle by og tæt på naturen. Ny forskning fra arkitekt CLAUS BECH-DANIELSEN og seniorforsker KIRSTEN GRAM-HANSEN viser, at også nutidens huse er skabt til afslapning, nærvær og naturoplevelser.

Når hverdagen flytter i sommerhus
Terrassen lukkes af, pyntesten og kviste udskiftes med malerier og fotografier, og så forventes det af gæster, at de går i bad, når de har overnattet. Når sommerhuset bliver til helårsbolig, forandres ikke bare huset men også adfærden i det, viser antropolog MARK VACHERS forskning.

Ældre landejendom i åbent, snedækket landskab

Natur og billige kvadratmeter
Luk og sluk dem, lyder det af og til, når talen falder på de danske yderområder, der lider af fraflytning, nedslidte huse og dårlig infrastruktur. Men nogle steder er der god grund til at finde veje til ny udvikling i stedet. Cand. scient. Helle Nørgaard kvalificerer debatten med sin undersøgelse af, hvorfor tilflyttere vælger at bosætte sig i yderområder.

Bil holdende i garage i parcelhuskvarter

Parcelhusets tidsalder
Det privatejede parcelhus i form af et fritliggende enfamiliehus er danskernes foretrukne boligform, og det udgør godt 40% af de 2,5 millioner danske boliger. Men sådan har det ikke altid været, og derfor kan det også sagtens ændre sig i fremtiden, mener økonom HEDVIG VESTERGAARD. I 30 år har hun studeret tal om danskernes boliger, og hun ser parcelhuset som en ret ny boligform, der er med til at gøre boligmarkedet usmidigt og svært at komme ind på.

Sommerhus

Sommerhuse - ressource og udfordring
De fleste af de godt 250.000 danske sommerhuse er ejet af borgere over 45 år, der i forvejen ejer deres helårsbolig. Men drømmen om sommerhuset lever hos mange andre, og de fleste vil have velholdte, moderne huse – gerne midt i naturen. Det viser en ny undersøgelse af arkitekt ANNE-METTE HJALAGER, der også peger på, at det haster med planlægningen, hvis vi både vil bevare naturen og fastholde turisternes interesse.

Ældre mand på bænk

Ældres flytninger
Seniorforsker GEORG GOTTSCHALK, SBi, og docent Eigil Boll Hansen, AKF har undersøgt ældres mobilitet. Hvilke ældre overvejer at flytte – og hvilke ældre flytter? Hvilke grunde har de, der flytter, og de, der ikke flytter? Hvad fremmer sandsynligheden for flytninger? Er der forskelle mellem forskellige aldersgrupper og mellem dem, der bor i vækstområder og stagnationsområder?

Parcelhus

Forskningsprojekter

Attraktive enfamiliehuse i vækstcentrenes forstæder

Både i byen og på landet - boligvalget mellem urbanitet, natur og mobilitet

Den anden bolig - delprojekt 1: Bevæggrunde for at have flere boliger

Den anden bolig - delprojekt 2: Sommerhuskvarterer og deres beboere

Den anden bolig - delprojekt 3: Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Tilflytning og bosætning i udkantsområder

Ældres mobilitet på boligmarkedet i vækst- og stagnationsområder

Rapporter

Når teltpælene rykkes op. Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Papers og akademiske artiker

Single-family detached housing – two Danish case studies. Single-family detached Housing: a branch of paradise or a problem? Part II

A study of Residential Mobility of older people in rural and urban areas in Denmark

Attraktive enfamiliehusområder i vækstcentrenes forstæder - hvad ved vi?

Både i byen og på landet

Between the City and the Rural: Negotiating Place and Identity in a Danish Suburban Housing Area

Bosætning i yderområder

Diskurser, indsatser og muligheder i udkants- og yderområder

Explanations for counter-urban migration in Denmark

Explanations for Long-Distance Counter-Urban Migration into Fringe Areas in Denmark

Futures of rural and peripheral areas – policies, discourses and strategies

Hus med have!

Hvordan ligger landet i yderområderne? Strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere

Lokal variation i boligejerskab

Moving to the countryside – migrants in rural areas of Denmark

Paradoxical places, ambivalent emotions: Suburban housing in cosmopolitan and metropolitan space.

Researching people, housing areas and transport: methodology in complex times

Single-family Detached Housing: A Branch of Paradise or A Problem

The concept of suburbia and modernity

Udviklingstræk i vækst og stagnationsområder